Pamiętali o bohaterach

15 sierpnia obchodziliśmy 98 rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w Warszawie odbyła się największa jak dotąd w III Rzeczypospolitej defilada wojskowa. Dużo skromniejsze obchody miały miejsce również w Nowym Dworze Maz. Niestety, wzięło w nich udział znacznie mniej osób, niż w latach ubiegłych.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10. Mszą św., celebrowaną w kościele św. Michała Archanioła. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli w pochodzie pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego u zbiegu ul. Zakroczymskiej i Warszawskiej. Tam odśpiewano hymn państwowy. Na skrzypcach Mazurka Dąbrowskiego grał st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz – dziewięćdziesięcioletni kombatant Armii Krajowej.

Następnie głos zabrał burmistrz Jacek Kowalski, który powitał zebranych. Znaleźli się wśród nich: kpt. w st. spocz. Andrzej Rak, ur. w 1914

r., który służbę dla Ojczyzny rozpoczął jeszcze w II Rzeczypospolitej oraz Honorowy Obywatel Nowego Dworu Maz, uczestnik II wojny światowej – Roman Kaczorowski wraz z małżonką. Obecni byli również inni przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy RP z prezesem, płk. rez. Alfredem Kabatą na czele. Radę Miejską reprezentowali: przewodniczący Krzysztof Bisialski i wiceprzewodnicząca Grażyna Nadrzycka. Obecny był również radny Bogdan Jeziorski. Na uroczystość przybył radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Piotr Wojciechowski, który odczytał list od senatora Jana Żaryna. Obecny był także rad

ny Powiatu Nowodworskiego – Marcin Ozdarski oraz przedstawiciele stowarzyszenia Nowodworscy.pl – Angelika Sosińska i Mariusz Dudek. Nie zabrakło reprezentantów straży miejskiej i ochotniczej straży pożarnej, dbających o bezpieczeństwo w trakcie uroczystości, a zwłaszcza na trasie marszu z kościoła pod pomnik. O bohaterach Bitwy Warszawskiej pamiętali również skauci z hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Dworze Maz. Na czas uroczystości wartę honorową przy pomniku marsz. Piłsudskiego zaciągnęli żołnierze 2 Mazowieckiego Pułku Saperów.

Po przywitaniu zebranych Jacek Kowalski krótko przedstawił znaczenie Święta Wojska Polskiego.

– Święto, które dzisiaj obchodzimy, jedno z najważniejszych świąt w naszej historii, to połączenie święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jak również cudu nad Wisłą, który nierozerwalnie połączył Hetmankę Żołnierza Polskiego (Najświętszą Maryję Pannę – przyp. red.) z naszym, polskim wojskiem. – mówił burmistrz.

Wyraził przy tym uznanie dla armii, która „od Cedyni do Monte Casino. Iraku i Afganistanu” broni nas i godnie reprezentuje nasz kraj.

Następnie oddał hołd mężom stanu, uważanym za ojców polskiej niepodległości.

– Ażeby mógł nastąpić 15 sierpnia roku 1920, to musiał być wcześniej rok 1918. Musiał nastąpić splot okoliczności, sprytu, inteligencji, umiejętności zarządzania i współpracy pomiędzy wieloma Polakami. Personifikujemy to wszystko w osobie marszałka Józefa Piłsudskiego. – genialnego stratega, który w sytuacji, gdy w 1918 r. grupy ruchu oporu rozbrajały okupacyjne, zaborcze armie i przejmowały rzeczywiste władztwo nad tą ziemią, utworzyły rząd, który nie był przez cały świat uznawany i wtedy potrafił dokonać rzeczy wielkiej – wykonać gest w kierunku swojego przeciwnika politycznego, z którym wałczył przez wiele lat – Romana Dmowskiego, poprosił go o pomoc. Ten człowiek był osobą uznawaną na całym świecie. Połączenie prawej i lewej strony pozwoliło nam na to, by polski rząd na ziemiach, które wróciły do macierzy, mógł być przez środowiska międzynarodowe uznany. – mówił Jacek Kowalski.

Jak stwierdził, historia Polski pokazuje, że wielcy jesteśmy tylko wtedy, gdy potrafimy się zjednoczyć ponad podziałami, wokół haseł: „Bóg – Honor – Ojczyzna”, wypisanych na sztandarach Wojska Polskiego.

– Są one siłą przewodnią naszego narodu, która wiedzie nas przez 100 lat niepodległości. Mam nadzieję, że będzie wiodła nas jeszcze przez kolejne stulecia. Nie będziemy potrzebowali tragicznych sytuacji w naszej historii, żeby móc się zjednoczyć, a będziemy potrafili to zjednoczenie i to połączenie pokazać na co dzień w zwykłej, codziennej pracy. Życzę nam, aby szczególnie młodzi ludzie nie musieli oddawać krwi, życia za wolność Ojczyzny, ale żeby w pełni, ale i odpowiedzialnie korzystali z tego, co wywalczyli dla nas nasi przodkowie. Chwała bohaterom. – zakończył burmistrz Nowego Dworu Maz.

Następnie głos zabrał radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Piotr Wojciechowski, który odczytał list, skierowany do zebranych przez senatora Jana Żaryna.

– 98 lat temu na przedpolach stolicy rozegrała się decydująca bitwa polsko-bolszewicka, dzięki której udało się obronić odzyskaną niespełna dwa lata wcześniej niepodległość, a być może uchronić także Europę przed zalewem bezbożnego bolszewizmu. Na wynik tej bitwy czekały już tłumy proletariatu w Niemczech czy na Węgrzech – napisał senator, będący jednocześnie profesorem historii.

Jak czytamy w dalszej części listu, plan bitwy zakładał zatrzymanie Armii Czerwonej na linii Wieprza w kierunku Narwi i następnie wyprowadzenie ofensywy znad Wieprza (autorstwo tego manewru przypisuje się gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu – przyp. red.), odsunięcie bolszewików od Warszawy, a następnie ich rozbicie.
.
– Przez trzy dni, od 13 do 15 sierpnia 1920 r., na szerokim froncie od Włocławka po Radzymin, ze zmiennym skutkiem żołnierze polscy bronili swej stolicy, a następnego dnia, dzięki ofensywie znad Wieprza, już odepchnięty wróg został zaskoczony i zdziesiątkowany. Umykał w popłochu, a wraz z Armią Czerwoną komunistyczni zdrajcy, którzy planowali już kolejny rozbiór odrodzonej Polski w imię złowrogiej ideologii. – napisał Jan Żaryn.

Podkreślił, że w czasie najazdu bolszewików Polska była wyniszczona I Wojną Światową i przygotowanie do obrony stanowiło ogromne wyzwanie dla organizowanego Wojska Polskiego oraz całego społeczeństwa, które bardzo aktywnie włączyło się w przygotowania do walki. Młodzi chłopcy, często dodając sobie lat, zgłaszali się do armii ochotniczej, aby walczyć z wrogiem. Modlitwą rozbrzmiewały kościoły Warszawy i całego kraju, zwłaszcza sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Jak pisze Jan Żarn, na pamiątkę zwycięstwa Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną, już w II RP, 15 sierpnia obchodzono Święto Żołnierza. 30 lipca 1992 r. Sejm ponownie ustanowił ten dzień Świętem Wojska Polskiego.

– Tego dnia modlimy się w intencji wszystkich, poległych na polu chwały polskich żołnierzy, ale jest to także święto żołnierzy, aktualnie służących we wszystkich formacjach polskich sił zbrojnych. – przypomniał senator w liście, skierowanym do uczestników uroczystości.

Zwrócił również uwagę, jak harmonijnie łączą się w tym przypadku aspekty patriotyczne i religijne.

– 15 sierpnia w Kościele katolickim obchodzimy Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W wielu parafiach obchodzone są dożynki, a na Jasną Górę, zwaną „Duchową Stolicą Polski” przybywają dziesiątki tysięcy pątników, aby pokłonić się Matce Bożej. Tak więc ten dzień ma dla Polaków szczególne znaczenie, zarówno w sferze patriotyczno-historycznej, jak i religijnej. – zauważył Jan Żaryn.

Na koniec zwrócił się z apelem, byśmy wspólnie dbali o naszą historię i tożsamość narodową, chyląc głowy nad mogiłami bohaterów, którzy nie szczędzili krwi dla Ojczyzny.

Po przemawiającym w imieniu prof. Żaryna Piotrze Wojciechowskim, głos zabrał prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – płk. rez Alfred Kabata, który krótko omówił, jakie wydarzenia rozgrywały się w dniach Bitwy Warszawskiej na terenie Nowego Dworu Maz.

W rejonie dzisiejszych ul. Paderewskiego i Harcerskiej, gdzie później miał swoja siedzibę Batalion Elektrotechniczny, a obecnie znajduje się komenda powiatowa policji, starostwo, czy NOK, mieścił się sztab dowódcy V Armii Wojska Polskiego (w skład której wchodziła m.in. załoga Twierdzy Modlin) – gen. Władysława Sikorskiego. To właśnie tam, 12 sierpnia, szef Sztabu Generalnego WP – gen. Tadeusz Rozwadowski wydał rozkaz o obronie linii Wkry i konieczności odrzucenia Armii Czerwonej za Narew, celem niedopuszczenia bolszewików do stolicy.

Jak podkreślił płk. Kabata, walki na przedpolach Warszawy obejmowały zasięg 450 km. Istotną rolę w zatrzymaniu bolszewików odegrała stoczona 14 i 15 sierpnia 1920 r. Bitwa o Borkowo, która zakończyła się zwycięstwem żołnierzy V Armii.

– Jako Związek Oficerów Rezerwy oddajemy cześć bohaterom, którzy walczyli w 1920 r., jak również bronili naszej wolności w czasach II wojny światowej. Życzę, aby ten dzień był świętem patriotyzmu i zadumy nad losami naszych bohaterów, którym jesteśmy winni szacunek i wdzięczność – zakończył płk. rez. Alfred Kabata.

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego.

Na koniec zebrani, przy akompaniamencie niezastąpionego Hilarego Jechowicza, odśpiewali pieśń „My, Pierwsza Brygada”.

Mam 90 lat i dopóki mi zdrowie pozwoli, będę przychodził – zapewnił pan Hilary.

Obchody Święta Wojska Polskiego usankcjonował rozkazem nr 126 z 4 sierpnia 1923 r. minister spraw wojskowych – Stanisław Szeptycki. W czasie okupacji niemieckiej obchodzone było w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w jednostkach, tworzonych w ZSRR, zarówno tych organizowanych pod egidą Rządu RP na Uchodźstwie („armia Andersa”), jak i przez Stalina („armia Berlinga”). Po zakończeniu II wojny światowej obchodzono je dwukrotnie – w 1945 i 1946 r. Nigdy nie zostało odwołane równorzędnym lub wyższym aktem. Mimo to od 1947 r. zaniechano jego obchodów, a z biegiem czasu zastąpiono je świętowanym 12 września, w rocznicę Bitwy pod Lenino, Dniem Wojska Polskiego.

30 lipca 1992 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nakazał powrót do świętowania 15 sierpnia jako Święta Wojska Polskiego.

Tomasz Parciński
fot. Wojciech Filipiak

27 sierpnia 2018
Autor: GazetaNDM

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Jak teraz zamknę HIT, to będzie wart tyle, co stodoła na polu

Nowy Dwór Mazowiecki

Jak teraz zamknę HIT, ...

Kiedy w październiku 2016 roku Marek Mikuśkiewicz, swego czasu jeden z najbogatszych Polaków, otwierał największe w Nowym Dworze Maz. centrum handlowe HIT, mieszkańcy byli zachwyc...
Znamy gwiazdy Dni Nowego Dworu

Nowy Dwór Mazowiecki

Znamy gwiazdy Dni Nowe...

Dni Nowego Dworu Maz. przyciągają co roku tłumy mieszkańców miasta. Kto tym razem dla nich zaśpiewa? DeMono, Marek Piekarczyk i Margaret będą gwiazdami tegorocznej edycji Dni No...
W mieszkaniu znaleźli zwłoki

Na sygnale

W mieszkaniu znaleźli ...

W czwartek ok. godz. 10, w jednym z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono zwłoki 41 – letniego mężczyzny. Na miejsce udał się prokurator. ...
Siedmiolatek  walczy o życie

Nowy Dwór Mazowiecki

Siedmiolatek walczy o...

Na terenie naszego miasta mieszka 7-letni Kacper, jest taki sam jak każdy inny chłopiec w jego wieku. Lubi się bawić, grać w piłkę, chętnie się uczy. Był radosnym dzieckiem do...
Program Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 2024

Nowy Dwór Mazowiecki

Program Dni Nowego Dwo...

Opublikowano program Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 2024...
Nie żyje 26-latek. Policja szuka świadków

Na sygnale

Nie żyje 26-latek. Pol...

  Policjanci poszukują świadków wypadku, do jakiego doszło wczoraj, przed godz. 21. na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-lat...
Pomiechówek: Potrącenie na przejeździe kolejowym

Na sygnale

Pomiechówek: Potrąceni...

O godz. 13.18 nowodworscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym w Pomiechówku (DK62). Jak informuje st. asp. Joanna Wielocha, oficer prasowy K...
Warszawska Sky nowym budynkiem widmo na mapie Nowego Dworu?

Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawska Sky nowym b...

Od kilku miesięcy nie ustają plotki dotyczące budowy apartamentowca Warszawska Sky na początku miasta. Dotyczą one głównie tego, że budowa stanęła a cała inwestycja miała rz...
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nastolatek zmarł

Na sygnale

Sprawca uciekł z miejs...

Minął rok od tragicznego wypadku w Cegielni Kosewo, gm. Pomiechówek, w którym zginął 15- letni Sebastian. Podejrzanego Łukasza K. postawiono w stan oskarżenia. Sprawca wypadku z...
Pomózmy Agnieszce wygrać z chorobą!

Nowy Dwór Mazowiecki

Pomózmy Agnieszce wygr...

Agnieszka Wójcik od lat całe serce oddaje dzieciom i młodzieży. Dzisiaj sama potrzebuje wsparcia. Pomóżmy jej wygrać z chorobą! Od ponad 20 lat Agnieszka Wójcik jest nauczyciel...