60 inwestycji w powiecie nowodworskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie nowodworskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało 60 inwestycji.

60 inwestycji w powiecie nowodworskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie nowodworskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 298,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Nasielsk – 90 tys. zł;

pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza dla gminy Zakroczym – 3,3 tys. zł;

przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy Czosnów – 4,9 tys. zł;

poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej – 200 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań z czego 4 z powiatu nowodworskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 341,4 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim – 66,4 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej – 100 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dobrzyń, Janówek i Kiścinne – 75 tys. zł;

modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w gminie Leoncin – 100 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie nowodworskim w tym roku dofinansowane zostaną 33 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 330 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Sowia Wola Folwarczna – 10 tys. zł;

zakup sprzętu dla OSP Krogulec – 10 tys. zł;

wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Dąbrówka – 10 tys. zł;

zakup sprzętu dla OSP Łomna – 10 tys. zł;

wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Cząstków Mazowiecki – 10 tys. zł;

wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Nowy Sady – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia drogi – energooszczędnego w sołectwie Rybitew – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia w sołectwie Stanisławów – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Ośniki – 10 tys. zł;

budowa chodnika przy drodze w miejscowości Budy Siennickie – 10 tys. zł;

wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Krogule – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popowo Północ – 10 tys. zł;

zakup lampy solarnej w miejscowości Zaborze – 10 tys. zł;

zakup siłowni zewnętrznej przy terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pniewo – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaskółowo – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzyce Dworskie – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia w miejscowości Winniki – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennicy – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chlebiotki – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzyce Włościańskie – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chechnówka – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pniewska Górka – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psucin – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubominek – 10 tys. zł;

dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wągrodno – 10 tys. zł;

budowa punktów świetlnych w miejscowości Zapiecki na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;

zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Czarnowo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;

zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kikoły na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;

zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Pomiechowo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;

zagospodarowanie parku zieleni w miejscowości Brody, Brody-Parcele na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;

zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Błędowo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;

zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Nowy Modlin na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie nowodworskim wsparcie w wysokości 900 tys. zł otrzymają 3 inwestycje.

Po raz piąty sejmik Mazowsza przyznał pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st.  Warszawy przeznaczoną na budowę lub modernizację m.in.: oświetlenia czy zadaszenia boiska, automatycznego systemu nawadniania murawy boiska, kompleksów sanitarno-szatniowych, siłowni plenerowych, placów rekreacyjno-sportowych, bieżni lekkoatletycznych, lodowisk, ścianek wspinaczkowych, kortów tenisowych, boisk i hal sportowych. Inwestycje dają możliwość uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowej. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz utrzymania sprawności fizycznej osób dorosłych – zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Ludwik Rakowski (sejmikowy klub KO).

Dofinansowane zostały:

rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 300 tys. zł;

projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców, gmina Zakroczym – 300 tys. zł;

przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu, gmina Nasielsk – 300 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 6 strażnic z powiatu nowodworskiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 180 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

modernizacja strażnicy OSP Jaskółowo, gmina Nasielsk – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Łomna, gmina Czosnów – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Nowy Dwór Mazowiecki, miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 30 tys. zł;

remont strażnicy OSP Zakroczym, gmina Zakroczym – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Wilków Polski, gmina Leoncin – 30 tys. zł;

remont strażnicy OSP Pomiechówek, gmina Pomiechówek – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 7 ochotniczych straży pożarnych z powiatu nowodworskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 300 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kazuń Polski – 20 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Leoncin – 20 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nasielsk – 80 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki – 80 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Pomiechówek – 80 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Zakroczym – 14,8 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wojszczyce – 5,1 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 7,2 mln zł otrzymają 2 projekty z powiatu nowodworskiego.

Dofinansowane zostały:

rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym – 3,6 mln zł;

przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną – 3,6 mln zł;

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie nowodworskim wsparcie w wysokości 40 tys. zł otrzymał projekt: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji obrazu Św. Michała Archanioła walczącego ze smokiem wraz z ramą znajdującego się w kościele w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zakres i ilość programów wsparcia od samorządu Mazowsza oraz zainteresowanie nimi, pokazują jak dobrze mamy rozpoznane potrzeby samorządów na Mazowszu. Cieszę się że jestem częścią tej kadencji sejmiku Mazowieckiego, który za priorytet postawił sobie pomoc, wsparcie i współpracę z samorządami – podkreśla radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba (sejmikowy klub KO).

26 lipca 2022
Autor: GazetaNDM

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Jak teraz zamknę HIT, to będzie wart tyle, co stodoła na polu

Nowy Dwór Mazowiecki

Jak teraz zamknę HIT, ...

Kiedy w październiku 2016 roku Marek Mikuśkiewicz, swego czasu jeden z najbogatszych Polaków, otwierał największe w Nowym Dworze Maz. centrum handlowe HIT, mieszkańcy byli zachwyc...
Znamy gwiazdy Dni Nowego Dworu

Nowy Dwór Mazowiecki

Znamy gwiazdy Dni Nowe...

Dni Nowego Dworu Maz. przyciągają co roku tłumy mieszkańców miasta. Kto tym razem dla nich zaśpiewa? DeMono, Marek Piekarczyk i Margaret będą gwiazdami tegorocznej edycji Dni No...
W mieszkaniu znaleźli zwłoki

Na sygnale

W mieszkaniu znaleźli ...

W czwartek ok. godz. 10, w jednym z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono zwłoki 41 – letniego mężczyzny. Na miejsce udał się prokurator. ...
Siedmiolatek  walczy o życie

Nowy Dwór Mazowiecki

Siedmiolatek walczy o...

Na terenie naszego miasta mieszka 7-letni Kacper, jest taki sam jak każdy inny chłopiec w jego wieku. Lubi się bawić, grać w piłkę, chętnie się uczy. Był radosnym dzieckiem do...
Nie żyje 26-latek. Policja szuka świadków

Na sygnale

Nie żyje 26-latek. Pol...

  Policjanci poszukują świadków wypadku, do jakiego doszło wczoraj, przed godz. 21. na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-lat...
Pomiechówek: Potrącenie na przejeździe kolejowym

Na sygnale

Pomiechówek: Potrąceni...

O godz. 13.18 nowodworscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym w Pomiechówku (DK62). Jak informuje st. asp. Joanna Wielocha, oficer prasowy K...
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nastolatek zmarł

Na sygnale

Sprawca uciekł z miejs...

Minął rok od tragicznego wypadku w Cegielni Kosewo, gm. Pomiechówek, w którym zginął 15- letni Sebastian. Podejrzanego Łukasza K. postawiono w stan oskarżenia. Sprawca wypadku z...
Warszawska Sky nowym budynkiem widmo na mapie Nowego Dworu?

Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawska Sky nowym b...

Od kilku miesięcy nie ustają plotki dotyczące budowy apartamentowca Warszawska Sky na początku miasta. Dotyczą one głównie tego, że budowa stanęła a cała inwestycja miała rz...
Policjanci poszukują zaginionego Mariusza Krawczyka

Czosnów

Policjanci poszukują z...

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukują zaginionego 46-letniego Mariusza Krawczyk z miejscowości Łomna Las w gminie Czosnów, który ostatni raz ...
Pomózmy Agnieszce wygrać z chorobą!

Nowy Dwór Mazowiecki

Pomózmy Agnieszce wygr...

Agnieszka Wójcik od lat całe serce oddaje dzieciom i młodzieży. Dzisiaj sama potrzebuje wsparcia. Pomóżmy jej wygrać z chorobą! Od ponad 20 lat Agnieszka Wójcik jest nauczyciel...