Blisko 90 mln zł na inwestycje marzeń

Z Dariuszem Bieleckim, wójtem gminy Pomiechówek rozmawiamy o upływającej kadencji, sukcesach gminy oraz inwestycjach, które już udało się wykonać i tych, które czekają na realizację.

Panie Wójcie, jak podsumowałby Pan kończącą się kadencję? Co udało się przez ostatnie cztery lata zrobić?
Dobiegająca końca kadencja to realizacja wielu zadań inwestycyjnych. Sukcesywnie poprawiamy komfort podróżowania mieszkańców na terenach wiejskich budując lokalne drogi – łącznie 18 km dróg przebudowanych w ostatnich latach. Dokonaliśmy modernizacji ośrodka zdrowia, przebudowaliśmy budynek biblioteki, rozwinęliśmy produkt jakim jest Komunikacja Lokalna Pomiechówek.

Finalizujemy także prace związane z przebudową ośrodka kultury i powstaniem – tak wyczekiwanej dziś – sali kinowej. Za kilka dni otwieramy niespotykaną w skali regionu inwestycję – park leśno-edukacyjny Dolina Wkry. Park, który po pierwsze ma chronić pomiechowską przyrodę, po drugie zaś pokazywać jej piękno odwiedzającym. I w końcu – inwestycje w utworzonej na terenie gminy strefie ekonomicznej. Oczywiście szeregu tych inwestycji nie byłoby gdyby nie skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych – blisko 90 mln zł, które wywalczyliśmy aplikując w programach unijnych.

Wymienione projekty to są rzeczy stricte inwestycyjne – infrastrukturalne, stąd i łatwo mierzalne, ale są też takie projekty, których nie da się przełożyć na liczby, bo ich wymiar społeczny na to nie pozwala. Mówię tu chociażby o rozbudowie Punktu Opieki Dziennej. W Pomiechówku rodzic, który chce powrócić po narodzinach dziecka na rynek pracy, może zostawić swoje dziecko pod opieką wykwalifikowanych opiekunek w Punkcie.

Startowaliśmy od 25 dzieci, dziś jest ich 40. Już dziś wiemy, że będziemy rozbudowywać tę formę opieki nad maluchami. Sprawdziła się doskonale.

Jest też fundusz sołecki. Corocznie część budżetu gminy oddajemy w ręce mieszkańców sołectw. Nie mamy monopolu na wiedzę czego najbardziej potrzeba w poszczególnych sołectwach. To mieszkańcy decydują więc co zrealizujemy w pierwszej kolejności. Jestem niezwykle dumny, że w gminie Pomiechówek „obroniliśmy” fundusz.

Wróćmy na chwilę do wspomnianej przez Pana strefy ekonomicznej. Jakie szanse i zagrożenia niesie dla gminy?
Nasze działania w kierunku utworzenia w Nowym Modlinie strefy ekonomicznej miały dwa cele. Przede wszystkim rozwój ekonomiczny gminy – zwiększenie dochodów w budżecie, które przekłada się następnie na poziom i jakość życia mieszkańców. I drugi cel, to chęć tworzenia miejsc pracy blisko domu. Oczywiście przy tworzeniu stref pojawiają się często obawy wynikające z ich przemysłowego charakteru. W naszym przypadku bardzo ważne jest, że będą to przedsiębiorstwa nowoczesne, które dbają o środowisko.

A jak skomentowałby Pan kontrowersje, jakie ostatnio pojawiają się wokół lotniska?
Modlin jest bardzo dobrą lokalizacją dla lotniska. Jedynym z dowodów na to jest właśnie powstanie naszej strefy ekonomicznej.

Kolejna kwestia to gazyfikacja gminy. Kiedy cały jej obszar zostanie podłączony do sieci?
Od Wymysłów do Modlina tak naprawdę można już podłączać indywidualnych odbiorców. Pamiętajmy, że sieć gazowa to wymierna korzyść z powstania strefy ekonomicznej. Docelowo nitka ma sięgać do Stanisławowa i w kierunku Błędowa, dzięki temu gmina zostanie zgazyfikowana w stu procentach. Liczymy, że w dalszej perspektywie wyeliminuje to spalanie węgla w gospodarstwach.

Jaka to perspektywa czasowa?
Gazyfikacja ruszyła i tak naprawdę jest to kwestia zbierania chętnych do podłączenia. W Kosewku ruszyły już pierwsze spotkania. W zasadzie możliwość podłączenia jest już teraz, ale przejście wszystkich procedur szacuje się na około osiemnaście miesięcy.

Panie Wójcie, dużym problemem dla mieszkańców jest Droga Krajowa 62 i TIRy, które codziennie przejeżdżają na trasie Serock – Płock. Jak ten problem rozwiązać, i kiedy to nastąpi?
Przede wszystkim pamiętajmy, że jest to zadanie rządowe – od wielu lat przekonujemy decydentów o konieczności budowy obwodnicy Pomiechówka. Duże nadzieje wiązaliśmy w tym względzie z uruchomieniem portu lotniczego. Wspólne petycje samorządów, walka o wpisanie inwestycji w kontrakt terytorialny, kilkuletnia korespondencja ze stroną rządową i Generalną Dyrekcją…

Dziś – jestem przekonany – wykorzystaliśmy wszystkie możliwe sposoby, by zwrócić uwagę rządu na uciążliwości na 62. A ponieważ przestałem widzieć światło w tunelu, że decydenci będą skłonni rozwiązać problem – postanowiłem, że spróbujemy rozwiązać go sami. Zaczniemy od wybudowania mini obwodnicy Pomiechówka.

Wiele już w tym względzie udało się zrobić. Mamy tereny pod budowę tej trasy. Nasi mieszkańcy zasługują na bardziej komfortowy dojazd do domu. I my o niego zawalczymy.

Jaka trasą wspomniana obwodnica miałaby przebiegać?
Trasa jest już wyznaczona. Miałaby zaczynać się w okolicach lotniska, omijać Pomiechówek i z powrotem wpadać w DK 62. Będzie ona przebiegać również przez strefę ekonomiczną, a następnie nad Wkrą, dalej w kierunku Serocka.

Dużym problemem dla mieszkańców jest również przejazd kolejowy w Pomiechówku. Czasami długo trzeba czekać zanim przejedzie pociąg. Czy w tej kwestii wypracowano jakieś rozwiązanie?
Rozwiązaniem będzie właśnie budowa obwodnicy. Jesteśmy przeciwni budowie wiaduktu. Funkcjonalność całego centrum znacznie by się zmniejszyła. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, że mamy wiadukt, który zaczyna się przy moście, a kończy daleko za torami. Tymczasem my mamy pomysł na zagospodarowanie centrum Pomiechówka. Nowy budynek dworca, parkingi, ciągi piesze i ukwiecenia. Chcemy usprawnić poruszanie się po 62, ale znajdziemy inne rozwiązanie niż to, które „wyłącza z życia” znaczną część miejscowości.

Właśnie jak wygląda sytuacja z dworcem, kiedy rozpocznie się budowa?
Wraz z PKP doprowadziliśmy projekt do zaawansowanego etapu. Za nami kilka lat rozmów i projektowania. Jako jedna z nielicznych miejscowości zakwalifikowaliśmy się do programu innowacyjnych dworców systemowych. Budowę dworca sfinansuje PKP, zaś zagospodarowanie terenu wokół inwestycji będzie zadaniem gminy. Myślę, że w połowie przyszłego roku podróżni będą już mogli korzystać z nowego obiektu. W chwili obecnej PKP ogłosiły przetarg na zadanie.

Wkrótce rozpocznie się budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, a co z chodnikami, których w wielu miejscowościach nadal brakuje?
Przygotowujemy się do podpisania umowy na rozpoczęcie kolejnego dużego projektu, który określamy jako Mobilność, a który zakłada szereg działań kompleksowego podejścia do transportu.

Od budowy parkingów, zakupu busów elektrycznych, aż po powstanie kładki w Kosewku i sieci ponad 35 km ścieżek rowerowych. Na projekt otrzymaliśmy ponad 30 mln zł dotacji.

Co do dróg i chodników. Oczywiście podczas przebudowy ciągów komunikacyjnych należy myśleć o wszystkich użytkownikach ruchu. Bezwzględnie powinno się budować drogi z ciągami dla pieszych. Będziemy współpracować intensywnie z powiatem, by drogi powiatowe budować kompleksowo.

Co do bezpieczeństwa na terenie gminy, niedługo będzie budowany nowy komisariat, a co ze strażami pożarnymi. Jak ocenia Pan ich wyposażenie i przygotowanie do ewentualnych działań?
Ostatnie lata to szereg inwestycji w OSP. Mamy na terenie gminy dwie jednostki OSP: w Pomiechówku oraz Goławicach Pierwszych. Kilka lat temu zakupiliśmy nowy samochód dla straży, w ramach przebudowy budynku biblioteki zmodernizowaliśmy również strażnicę OSP. Podpisaliśmy niedawno dwie umowy na doposażenie straży, przewidujemy również wymianę instalacji elektrycznej w budynku OSP w Pomiechówku. Nikt nawet nie odważyłby się kwestionować zasadności doposażenia jednostek – doceniamy ich rolę nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale na co dzień.
Wspomniany przez Pana Redaktora komisariat policji to finał kilkuletnich rozmów z władzami Komendy Stołecznej Policji. Wreszcie nasi policjanci doczekają się poprawy warunków pracy, a mieszkańcy podniesienia komfortu obsługi. Dzięki włączeniu gminy do Programu Modernizacji Policji, do końca 2019 roku planowane jest powstanie zupełnie nowego komisariatu. Co ważne – jednostka będzie czynna 24 godziny na dobę, a nie jak dotąd osiem godzin.

W ostatnim czasie na terenie gminy powstało kilka obiektów sportowych, może kilka słów na ten temat?
Największym sukcesem w zakresie budowy infrastruktury sportowej jest powstanie dwóch sal przy szkołach, mówię o Starym Orzechowie i Goławicach Pierwszych. Nie były to łatwe zadania. Od wielu lat wdrażam taki sposób zarządzania gminą, że każdy proces inwestycyjny zaczynam od poszukiwań możliwości wsparcia projektu funduszami zewnętrznymi. Ale tu miesiące mijały, a nam nie udało się wpisać w żaden unijny program. Podjęliśmy więc wspólnie z radą gminy decyzję o sfinansowaniu budowy obiektów ze środków budżetu gminy. Nie oszukujmy się – decyzję niełatwą – sfinansowanie w jednym roku dwóch obiektów sportowych, jest dla naszego gminnego budżetu dużym wyzwaniem. Dziś, kiedy patrzę, jak młodzi ludzie mają wreszcie idealne warunki do uprawiania sportu, wiem, że nie można było postąpić inaczej.

Niedawno gmina przejęła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Jak wygląda jej rozwój oraz współpraca z Panią Dyrektor?
Przejęcie tej placówki było realizacją naszego autorskiego programu „Od urodzenia do matury”. Chcemy, by dzieci i młodzież znalazły w graniach gminy optymalne warunki do nauki, bez konieczności szukania ich gdzie indziej. Dlatego pracujemy nad coraz lepszą ofertą edukacyjną. W Zespole Szkół chcemy przygotowywać młodych ludzi do konkretnych zawodów, szczególnie w kontekście powstania strefy ekonomicznej. Nawiązanie współpracy z różnymi firmami w strefie, pozwoli kształcić wykwalifikowanych pracowników, którzy będą mogli po ukończeniu szkoły znaleźć pracę blisko domu.
Prowadzimy szkołę od września, jednym z pierwszych działań było stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej oraz opracowanie diagnozy w kierunkach kształcenia. Po raz pierwszy w tym roku w placówce powstało liceum ogólnokształcące. Chcemy, żeby w szkole były realizowane niesztampowe pomysły na edukację. Mamy poczucie, że młodzież przyciągnie ciekawy program i rozwinięta oferta. Co ważne – ta szkoła już ma bardzo duży potencjał, nie mówię tylko o takich atutach jak dogodna lokalizacja, ale przede wszystkim dobra kadra, otwarta na młodych ludzi, chętna, by się dalej rozwijać.

Jesteśmy fizycznie w okolicy oczyszczalni ścieków, może kilka słów o niej. Czy planowana jest jej rozbudowa, szczególnie w kontekście skanalizowania pozostałej części gminy?
Oczyszczalnia była przebudowywana w 2010 roku, to nowoczesny obiekt, którego przepustowość i parametry wystarczą jeszcze na kilka lat. Aplikujemy do kolejnych programów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, by zakupić kolejne urządzenia czy zakup nowych wozów asenizacyjnych, by zwiększyć dostęp do usług dla mieszkańców.

Wróćmy jeszcze do DK 62, planowana jest przebudowa wjazdu do Pomiechówka, od strony Stanisławowa, jak to będzie wyglądać po wykonaniu prac?
Mówimy tutaj o przebudowie tak naprawdę trzech skrzyżowań. Droga będzie modernizowana na odcinku od mostu na Wkrze, aż do skrzyżowania przy GS w kierunku Modlina. Głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa, odseparowanie ruchu samochodowego od pieszo-rowerowego. Inwestycja jest rozłożona na dwa etapy. Przebudowane zostaną trzy skrzyżowana przy ul. Wolności, obok III Fortu i skręt obok GS do strefy ekonomicznej.

Ostatnio mówi się o dość kontrowersyjnym temacie, jakim jest składowisko odpadów w Jaskółowie. Wydaje się, że to dość daleko od Pomiechówka, ale jego oddziaływanie może dotknąć również ten teren. Co Pan sądzi o całej tej sprawie?
Nie wyobrażam sobie, żeby taki obiekt mógł powstać na granicy trzech pięknych gmin. Moim zdaniem takie miejsca powinny być wyznaczane w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami.

Czy chciałbym Pan dodać kilka słów od siebie na zakończenie naszej rozmowy?
Wszystkich Czytelników Gazety zapraszam do nowo otwartych inwestycji w gminie Pomiechówek. Zapraszam do kina, umowa z dystrybutorami podpisana – w repertuarze każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zapraszam także do parku Dolina Wkry. Wyjątkowa inwestycja, w samym sercu pomiechowskich lasów.

Z Dariuszem Bieleckim, wójtem gminy Pomiechówek rozmawiał Wojciech Filipiak

26 października 2018
Autor: GazetaNDM

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Jak teraz zamknę HIT, to będzie wart tyle, co stodoła na polu

Nowy Dwór Mazowiecki

Jak teraz zamknę HIT, ...

Kiedy w październiku 2016 roku Marek Mikuśkiewicz, swego czasu jeden z najbogatszych Polaków, otwierał największe w Nowym Dworze Maz. centrum handlowe HIT, mieszkańcy byli zachwyc...
Znamy gwiazdy Dni Nowego Dworu

Nowy Dwór Mazowiecki

Znamy gwiazdy Dni Nowe...

Dni Nowego Dworu Maz. przyciągają co roku tłumy mieszkańców miasta. Kto tym razem dla nich zaśpiewa? DeMono, Marek Piekarczyk i Margaret będą gwiazdami tegorocznej edycji Dni No...
W mieszkaniu znaleźli zwłoki

Na sygnale

W mieszkaniu znaleźli ...

W czwartek ok. godz. 10, w jednym z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono zwłoki 41 – letniego mężczyzny. Na miejsce udał się prokurator. ...
Siedmiolatek  walczy o życie

Nowy Dwór Mazowiecki

Siedmiolatek walczy o...

Na terenie naszego miasta mieszka 7-letni Kacper, jest taki sam jak każdy inny chłopiec w jego wieku. Lubi się bawić, grać w piłkę, chętnie się uczy. Był radosnym dzieckiem do...
Nie żyje 26-latek. Policja szuka świadków

Na sygnale

Nie żyje 26-latek. Pol...

  Policjanci poszukują świadków wypadku, do jakiego doszło wczoraj, przed godz. 21. na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-lat...
Pomiechówek: Potrącenie na przejeździe kolejowym

Na sygnale

Pomiechówek: Potrąceni...

O godz. 13.18 nowodworscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym w Pomiechówku (DK62). Jak informuje st. asp. Joanna Wielocha, oficer prasowy K...
Program Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 2024

Nowy Dwór Mazowiecki

Program Dni Nowego Dwo...

Opublikowano program Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 2024...
Warszawska Sky nowym budynkiem widmo na mapie Nowego Dworu?

Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawska Sky nowym b...

Od kilku miesięcy nie ustają plotki dotyczące budowy apartamentowca Warszawska Sky na początku miasta. Dotyczą one głównie tego, że budowa stanęła a cała inwestycja miała rz...
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nastolatek zmarł

Na sygnale

Sprawca uciekł z miejs...

Minął rok od tragicznego wypadku w Cegielni Kosewo, gm. Pomiechówek, w którym zginął 15- letni Sebastian. Podejrzanego Łukasza K. postawiono w stan oskarżenia. Sprawca wypadku z...
Pomózmy Agnieszce wygrać z chorobą!

Nowy Dwór Mazowiecki

Pomózmy Agnieszce wygr...

Agnieszka Wójcik od lat całe serce oddaje dzieciom i młodzieży. Dzisiaj sama potrzebuje wsparcia. Pomóżmy jej wygrać z chorobą! Od ponad 20 lat Agnieszka Wójcik jest nauczyciel...