Nowy Dwór Maz.: Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego od 22 kwietnia 2020 roku

Od 22 kwietnia 2020 roku zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Bezpośrednia obsługa mieszkańców prowadzona będzie jedynie w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich. W USC jednocześnie obsługiwana będzie jedna osoba, a w Wydziale Spraw Obywatelskich dwie osoby. W pozostałym zakresie funkcjonowania Urzędu pozostawiamy dotychczasową formę obsługi. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, wiadomości e-mail i korzystania z platformy e-PUAP.

Przypominamy, że część spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich można załatwić zdalnie: 

  • Urząd Stanu Cywilnego tel. 22 51 22 271, 22 51 22 272. 

1 Poprzez https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#rodzina-i-malzenstwo można złożyć:

– wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego,

– wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,

– zgłoszenie urodzenia dziecka.

2. Poprzez https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta można złożyć:

– wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego,

– wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,

– wniosek o zmianę imienia i nazwiska.

UWAGA: Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

1.    Dowody osobiste: 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet

2.    Zameldowanie 

Sprawy związaną z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

3. Działalność gospodarcza 

Przedsiębiorców zachęcamy do składania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego (bez konieczności przychodzenia do Urzędu Miejskiego). Wnioski do CEIDG w formie elektronicznej można załatwić za pośrednictwem strony: www.ceidg.gov.pl

  • Sprawy Społeczne i Karta Dużej Rodziny: tel. 22 51 22 163 oraz 22 51 22 162. 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania: https://www.gov.pl/web/rodzina/gdzie-zlozyc-wniosek

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wypełniony wniosek można złożyć do przygotowanej urny przy wejściu do Urzędu.

  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: 

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tel. 22 51 22 212, e-mai: paulina.przerwa@nowydwormaz.pl

  • Wydział Gospodarki Komunalnej 

Gospodarka Komunalnahttp://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=633

e-mail: marta.sotowicz@nowydwormaz.pl

tel. 22 51 22 198

1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ePUAP),

(druk pobiera się ze strony miasta i wysyła w sprawach ogólnych ePUAP-em podpisując się profilem zaufanym),

2. zgłoszenie reklamacyjne dotyczące braku odbioru odpadów: 

marta.sotowicz@nowydwormaz.pl.

Mieszkalnictwo: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=159476

e-mail: lidia.neuman@nowydwormaz.pl

tel. 22 51 22 193

1. wnioski zainteresowanych o przyznanie mieszkania komunalnego,

2. pisma i wnioski ogólne,

3. sprawy bieżące mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych.

Inne (zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną): http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=808

e-mail: julianna.borkowska@nowydwormaz.pl

tel. 22 51 22 192

Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego:

e-mail: sebastian.nowakowski@nowydwormaz.pl

tel. 22 51 22 499

Drogi Gminne:

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=189087

e-mail: agnieszka.grzelak@nowydwormaz.pl

tel. 22 51 22 194

1. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,

2. zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4. zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,

5. zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej,

6. wnioskowanie o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych,

7. zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg,

8. zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników gminnych.

Ochrona Środowiska:

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=665

e-mail: malgorzata.kielbasinska@nowydwormaz.pl

tel. 22 51 22 195

1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,

2. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,

3. wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła.

Sprawy Wojskowe – tel. 22 51 22 251

Przyjmowanie wniosków ws. zwrotu utraconego wynagrodzenia/dochodu w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych.

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=71152

 

Urząd będzie czynny w poniedziałki od 9.00 do 14.00, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. 

W godzinach od 10.00 do 11.00 obsługiwać będziemy wyłącznie osoby w wieku powyżej 65 roku życia. 

 

Liczba klientów przebywających jednocześnie w Urzędzie pozostanie ściśle ograniczona. Nad tą kwestią, przy wejściu do Urzędu czuwać będzie Straż Miejska. Prosimy o zrozumienie sytuacji oraz o sukcesywne załatwianie spraw.

Pisma do Burmistrza Miasta i Urzędu Miejskiego można składać do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej przy wejściu do Urzędu. Uwaga! Dokumenty będą przyjmowane BEZ POTWIERDZENIA ODBIORU.

Osoby wchodzące do Urzędu będą musiały zdezynfekować ręce, a także posiadać zasłonięte usta oraz nos.

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 22 51 22 000, 22 51 22 222, e-mail: sekretariat@nowydwormaz.pl

CZYTAJ TAKŻE:

UE I SAMORZĄD MAZOWSZA DOPOSAŻAJĄ MAZOWIECKIE SZPITALE

Powiat: Aktualna sytuacja epidemiologiczna (stan na 21 kwietnia 2020, na godz. 13.00)

Zakroczym: Dziecko wpadło do szamba

Edukacja: Minister nie wyklucza powrotu dzieci do szkół

Nowy Dwór Maz.: Urząd Miejski podsumował akcję „Maseczka dla Seniora”

Czosnów: Wpadli w pułapkę na moście

Kontrola sanitarna, nadzór epidemiologiczny, kwarantanna – wyjaśniamy

Powiat: Aktualna sytuacja epidemiologiczna (stan na 20 kwietnia 2020, na godz. 13.00)

Nowy Dwór Maz.: Aktualna sytuacja na oddziale ginekologiczno-położniczym

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Region: Aktualna sytuacja epidemiologiczna na Mazowszu (stan na 19 kwietnia 2020, na godz. 16.00)

Powiat: Aktualna sytuacja epidemiologiczna (stan na 19 kwietnia 2020, na godz. 13.00)

Warszawa: W niedzielę zawyją syreny

Powiat: Aktualna sytuacja epidemiologiczna (stan na 18 kwietnia 2020, na godz. 13.00)

Nowy Dwór Maz.: Zatrzymany za kradzieże sklepowe

Kraj: Komunikat Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Powiat: Policja przekazała spirytus Nowodworskiemu Centrum Medycznemu

Powiat: Aktualna sytuacja epidemiologiczna (stan na 17. 04. 2020. na godz. 13.00)

Powiat: Harcerze podsumowują dotychczasową akcję pomocową

Nowy Dwór Maz.: Polowa izba przyjęć przy szpitalu powiatowym

Nowy Dwór Maz.: Zwłoki na Osiedlu Młodych

Modlin Twierdza: Strzelał z nielegalnie posiadanej broni

Region: Szpital MSWiA poda osocze ozdrowieńców chorym na COVID-19

Nowy Dwór Maz.: Burmistrz apeluje do przedsiębiorców

Region: Komunikat Wojewody ws. wparcia Domów Pomocy Społecznej

Kazuń Nowy: Wisła przyniosła ciało

Pomiechówek: Gmina rozdaje maseczki

Powiat: Dwa zdarzenia z udziałem motocyklistów

Pomiechówek: Kryminalni odzyskali dwa skradzione pojazdy

Nowy Dwór Maz.: 5 kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem w szpitalu

Policjanci apelują: Przestrzegajmy przepisów związanych z COVID-19

Nowy Dwór Maz.: Uszyły maseczki dla nowodworskich policjantów

Pomiechówek: Areszt za znęcanie

Nowy Dwór Maz.: Drugi przypadek koronawirusa w nowodworskim szpitalu

21 kwietnia 2020
Autor: GazetaNDM

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Jak teraz zamknę HIT, to będzie wart tyle, co stodoła na polu

Nowy Dwór Mazowiecki

Jak teraz zamknę HIT, ...

Kiedy w październiku 2016 roku Marek Mikuśkiewicz, swego czasu jeden z najbogatszych Polaków, otwierał największe w Nowym Dworze Maz. centrum handlowe HIT, mieszkańcy byli zachwyc...
Znamy gwiazdy Dni Nowego Dworu

Nowy Dwór Mazowiecki

Znamy gwiazdy Dni Nowe...

Dni Nowego Dworu Maz. przyciągają co roku tłumy mieszkańców miasta. Kto tym razem dla nich zaśpiewa? DeMono, Marek Piekarczyk i Margaret będą gwiazdami tegorocznej edycji Dni No...
W mieszkaniu znaleźli zwłoki

Na sygnale

W mieszkaniu znaleźli ...

W czwartek ok. godz. 10, w jednym z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono zwłoki 41 – letniego mężczyzny. Na miejsce udał się prokurator. ...
Siedmiolatek  walczy o życie

Nowy Dwór Mazowiecki

Siedmiolatek walczy o...

Na terenie naszego miasta mieszka 7-letni Kacper, jest taki sam jak każdy inny chłopiec w jego wieku. Lubi się bawić, grać w piłkę, chętnie się uczy. Był radosnym dzieckiem do...
Nie żyje 26-latek. Policja szuka świadków

Na sygnale

Nie żyje 26-latek. Pol...

  Policjanci poszukują świadków wypadku, do jakiego doszło wczoraj, przed godz. 21. na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-lat...
Pomiechówek: Potrącenie na przejeździe kolejowym

Na sygnale

Pomiechówek: Potrąceni...

O godz. 13.18 nowodworscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym w Pomiechówku (DK62). Jak informuje st. asp. Joanna Wielocha, oficer prasowy K...
Warszawska Sky nowym budynkiem widmo na mapie Nowego Dworu?

Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawska Sky nowym b...

Od kilku miesięcy nie ustają plotki dotyczące budowy apartamentowca Warszawska Sky na początku miasta. Dotyczą one głównie tego, że budowa stanęła a cała inwestycja miała rz...
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nastolatek zmarł

Na sygnale

Sprawca uciekł z miejs...

Minął rok od tragicznego wypadku w Cegielni Kosewo, gm. Pomiechówek, w którym zginął 15- letni Sebastian. Podejrzanego Łukasza K. postawiono w stan oskarżenia. Sprawca wypadku z...
Policjanci poszukują zaginionego Mariusza Krawczyka

Czosnów

Policjanci poszukują z...

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukują zaginionego 46-letniego Mariusza Krawczyk z miejscowości Łomna Las w gminie Czosnów, który ostatni raz ...
Pomózmy Agnieszce wygrać z chorobą!

Nowy Dwór Mazowiecki

Pomózmy Agnieszce wygr...

Agnieszka Wójcik od lat całe serce oddaje dzieciom i młodzieży. Dzisiaj sama potrzebuje wsparcia. Pomóżmy jej wygrać z chorobą! Od ponad 20 lat Agnieszka Wójcik jest nauczyciel...