Władza wyciąga rękę do zgody

Wiele gorzkich słów padło ostatnio pod adresem rządzącego w Nowym Dworze od wielu lat stowarzyszenia WND. Radni ugrupowania zajęli wszystkie miejsca w prezydium Rady Miejskiej oraz większość stanowisk przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji merytorycznych. Rozgoryczona opozycja mówiła o „maskaradzie”, „despotyzmie i arogancji władzy, której raz zdobytej nie oddadzą” i o tym, że za 5 lat „rozliczy każdy krok” rządzących.

Przedstawiciele WND odpowiadali, że obsadzanie stanowisk swoimi ludźmi to normalna praktyka i gdyby opozycja była u władzy, z pewnością postępowałaby tak samo. Wzajemnych oskarżeń było zresztą więcej. Ostatni tydzień przyniósł jednak nieoczekiwane ocieplenie w Radzie Miejskiej.
Arytmetyka jest bezlitosna. Od momentu powstania 16 lat temu stowarzyszenie Wiarygodność Niezależność Dialog wygrywa każde kolejne wybory samorządowe. Tak było również w tym roku. Kandydaci WND zdobyli 12 na 21 miejsc w Radzie Miejskiej. To mniej niż 4 lata temu, ale wystarczy, by rządzić bez konieczności oglądania się na opozycję. Już pierwsze głosowania pokazały, że przedstawiciele stowarzyszenia będą bez oporów korzystać z praw przysługujących zwycięzcom.
Radni WND zajęli wszystkie miejsca w prezydium Rady Miejskiej. Stanowisko przewodniczącego, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymał w głosowaniu Krzysztof Bisialski. Wiceprzewodniczącymi zostali: Jerzy Plackowski, Grażyna Nadrzycka i Roman Biliński. Kandydatki opozycji – Agnieszka Kowalska i Agnieszka Kubiak-Falęcka przepadły w głosowaniu.
To nie koniec. Radni zasiadają również w komisjach merytorycznych, zajmujących się konkretnymi dziedzinami. W tej kadencji utworzono ich sześć. Każda liczy po siedmiu członków. We wszystkich, stosunkiem 4:3, większość mają radni WND. Oni też obsadzili stanowiska przewodniczących. Na czele Komisji Finansów stanął Marek Ciesielski, Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa przewodniczy Krystyna Nasiadka, a szefową Komisji Oświaty została Grażyna Brzozowska. Komisji Rewizyjnej przewodzi Ryszard Brzeziński, a Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której powołania wymaga od nowej kadencji ustawa, szefuje Wioletta Dylewska.
Radni WND zajęli także większość stanowisk wiceprzewodniczących komisji. Zastępcą Marka Ciesielskiego w Komisji Finansów została Wioletta Dylewska. Na wiceprzewodniczącego Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa wybrano Romana Bilińskiego, a Grażynę Brzozowską w Komisji Oświaty będzie w razie potrzeby zastępować Justyna Paszkiewicz.
Kandydat opozycji albo dostawał za mało głosów (jak Michał Świokło w starciu z Romanem Bilińskim o fotel wiceprzewodniczącego Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa) albo nie był wystawiany albo odmawiał kandydowania (jak Agnieszka Kubiak-Falęcka, zgłoszona przez Beatę Rusek na wiceprzewodniczącą Komisji Finansów; kandydatka wyjaśniła później w internecie, że uznała, iż nie ma sensu startować, skoro wynik jest z góry przesądzony). Radni WND wykazali natomiast żołnierską dyscyplinę solidarnie wspierali swoich przedstawicieli.
Również wszystkie stanowiska, piastowane społecznie przez radnych w komisji, przyznającej stypendia uzdolnionej młodzieży, przypadły przedstawicielom WND. Radę Miejską będą reprezentować: Adrian Zaremba, Jerzy Plackowski i Wioletta Dylewska.

Taki obrót spraw rozczarował opozycję, która liczyła na gest dobrej woli ze strony rządzących i podzielenie się stanowiskami.

Doszło do tego, ze w czasie obrad Komisji Finansów Agnieszka Kowalska i Agnieszka Kubiak-Falęcka nie wzięły udziału w głosowaniu nad kandydaturą Wioletty Dylewskiej na wiceprzewodniczącą (Beata Rusek wstrzymała się od głosu). Jak stwierdziła Kowalska, radne „nie będą brały udziału w tej maskaradzie”.
Członkowie WND – Jerzy Plackowski i Roman Biliński odpowiadali, że podział stanowisk między większość to normalna praktyka i gdyby dzisiejsza opozycja była u władzy, postępowałaby tak samo.
Radni opozycji szeroko komentowali sprawę w internecie. Zdaniem Agnieszki Kubiak-Falęckiej, cztery miejsca w prezydium Rady Miejskiej powinni zajęć ci radni, którzy w poszczególnych okręgach wyborczych zdobyli najwięcej głosów, a stanowisko przewodniczącej należy się Agnieszce Kowalskiej, której kandydaturę poparło 625 osób, co dało najlepszy wynik nie tylko w okręgu nr 4, z którego startowała, ale i w całym mieście. Taki zwyczaj obowiązuje w niektórych samorządach.
W opinii radnej, również Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powinien szefować przedstawiciel opozycji. Tu także Kubiak-Falęcka powołała się na przykład innych samorządów.
Oprócz argumentów merytorycznych, w dyskusji pojawiło się wiele emocji. Do spięć między radnymi dochodziło zresztą zarówno w czasie prac komisji merytorycznych (zwłaszcza Komisji Finansów, więcej w artykule „Radni od kasy pożarli się nie o kasę” na stronie www.gazetanowodworska.com), jak i w czasie dwóch pierwszych sesji Rady Miejskiej.
Agnieszka Kubiak-Falęcka zapowiedziała, że opozycja „rozliczy każdy krok” rządzących, którzy, zdaniem radnej, pokazali, że „skoro biorą wszystko, to tez nie dzielą się odpowiedzialnością”.
Wojenna retoryka i wzajemne oskarżenia o „szukanie złodziejstwa” z jednej, a „despotyzm i arogancję”, czy „niekompetencję” z drugiej strony, już na początku nowej kadencji nie wróżyły dobrej współpracy między trzema siłami politycznymi, reprezentowanymi w Radzie Miejskiej. W czasie grudniowej sesji, kiedy uchwalano budżet miasta na 2019 r., kością niezgody stało się nawet to, gdzie kto ma siedzieć. (szerzej na ten temat w artykule „Radne pod ścianę”, na stronie www.gazetanowodwrska.com).
Zmianę przyniósł dopiero nowy rok. 14 stycznia na drugim posiedzeniu zebrała się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wzięło w nim udział czworo radnych WND: przewodnicząca Wioletta Dylewska, Marek Ciesielski, Krystyna Nasiadka i Justyna Paszkiewicz. Obecnych było też dwoje przedstawicieli opozycji: Angelika Sosińska ze stowarzyszenia Nowodworscy.pl i Sławomir Michałowski, reprezentujący grupę Zjednoczeni, zawiązaną przed wyborami wokół kandydatury Marcina Ozdarskiego na burmistrza miasta. Z powodu wyjazdu służbowego nie stawiła się Agnieszka Kowalska (Zjednoczeni).
Członkowie komisji wybierali wiceprzewodniczącego. Tym razem radni WND i opozycji wymienili się kandydaturami. Wioletta Dylewska zaproponowała Sławomira Michałowskiego, a Angelika Sosińska – Krystynę Nasiadkę, która zrezygnowała z kandydowania ze względu na nadmiar obowiązków (oprócz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pracuje w Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radzie Seniorów, jest także przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 4 na Pólku).
Na placu boju pozostał więc tylko Sławomir Michałowski, za którym jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy członkowie komisji. Mężczyzna podziękował przewodniczącej za przedstawienie jego kandydatury, a wszystkim koleżankom i kolegom za wybór.
Michałowski Jest pierwszym wiceprzewodniczącym w tej kadencji spoza stowarzyszenia WND. Jak stwierdził, jego wybór to „mały krok do dużej sprawy”. Radny uważa, że złagodzi to negatywne opinie, jakie przewinęły się w prasie i internecie na temat obsadzenia kierowniczych stanowisk w Radzie Miejskiej tylko członkami WND.
Przedstawiciele strony rządzącej również wypowiadali się w pojednawczym tonie. Wioletta Dylewska oznajmiła, że radni są radnymi dla mieszkańców i nie widzi żadnego problemu w tym, aby wspólnie pracować dla ich dobra.
– Zresztą wszyscy chyba wychodzimy z tego samego założenia – stwierdziła radna.
Marek Ciesielski dodał, że WND zawsze wychodziło z takiego założenia.
– Na pewno potoczyłoby się to inaczej, gdyby było inne podejście do nas i inne podejście w ogóle do naszej Rady i do tych osób, które są lub były w niej itd. Niektórzy się chyba nie potrafią pogodzić z sytuacją, w jakiej się znaleźli i z tego powodu wygląda to, jak wygląda – ocenił radny.
Sławomir Michałowski stwierdził, że lokalni działacze nie muszą się we wszystkim zgadzać, ale potrzebują spokoju, aby móc rozmawiać merytorycznie i konstruktywnie pracować dla dobra miasta.
Odnosząc się do kłótni, zarówno podczas prac Rady Miejskiej, jak i w internecie, Justyna Paszkiewicz zauważyła, ze spory między radnymi mogą być nakręcane przez tych, którym zależy na psuciu atmosfery w Radzie. Podobnego zdania była Krystyna Nasiadka.
– Zwróćmy uwagę, że na tym forum społecznościowym, na tym Facebooku i w ogóle, ci ludzie, którzy tak strasznie mącą, to są zawsze ci sami. Oni się ukrywają tam pod różnymi (pseudonimami – przyp. red.), ale wiemy k to i co i aby tylko mącić. Niepotrzebnie wcale, bo trzeba trochę praktyki posiąść, zorientować się, jak się pracuje społecznie – powiedziała przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 4.
O komentarz do wyboru Sławomira Michałowskiego poprosiliśmy przedstawicielki opozycji, które wcześniej w ostrych słowach wypowiadały się na temat tego, co dzieje się w Radzie Miejskiej.
Również Agnieszka Kowalska pozytywnie oceniła wybór Michałowskiego.
– Bardzo się cieszę z wyboru Sławka Michałowskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków. Jako nowy radny wniesie zapewne wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw – powiedziała radna
Odniosła się też do wcześniejszych wydarzeń w Radzie Miejskiej.
– Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwsza kandydatura na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji spoza członków WND. Matematyka wyborcza jest nieubłagana, ale przy wyborze przewodniczących czy wiceprzewodniczących komisji powinny być brane pod uwagę kwestie takie jak: przygotowanie merytoryczne, doświadczenie, kreatywność a nie tylko i wyłącznie przynależność partyjna czy stowarzyszeniowa. Niestety, w obecnej kadencji Rady Miejskiej nawet w Komisji Stypendialnej zasiadają wyłącznie radni WND. – stwierdziła Kowalska.
Radna z Modlina Twierdzy zaapelowała do przedstawicieli władzy.
– Naszym wspólnym celem jest dobro miasta i jego mieszkańców. O ile łatwiej nam wszystkim by się współpracowało ponad podziałami i w atmosferze wzajemnego szacunku i równego traktowania. – powiedziała.
Czy napięcie w Radzie Miejskiej ulegnie zmniejszeniu na dłużej, czas pokaże.

Tomasz Parcinski

25 stycznia 2019
Autor: GazetaNDM

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Jak teraz zamknę HIT, to będzie wart tyle, co stodoła na polu

Nowy Dwór Mazowiecki

Jak teraz zamknę HIT, ...

Kiedy w październiku 2016 roku Marek Mikuśkiewicz, swego czasu jeden z najbogatszych Polaków, otwierał największe w Nowym Dworze Maz. centrum handlowe HIT, mieszkańcy byli zachwyc...
Znamy gwiazdy Dni Nowego Dworu

Nowy Dwór Mazowiecki

Znamy gwiazdy Dni Nowe...

Dni Nowego Dworu Maz. przyciągają co roku tłumy mieszkańców miasta. Kto tym razem dla nich zaśpiewa? DeMono, Marek Piekarczyk i Margaret będą gwiazdami tegorocznej edycji Dni No...
W mieszkaniu znaleźli zwłoki

Na sygnale

W mieszkaniu znaleźli ...

W czwartek ok. godz. 10, w jednym z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono zwłoki 41 – letniego mężczyzny. Na miejsce udał się prokurator. ...
Siedmiolatek  walczy o życie

Nowy Dwór Mazowiecki

Siedmiolatek walczy o...

Na terenie naszego miasta mieszka 7-letni Kacper, jest taki sam jak każdy inny chłopiec w jego wieku. Lubi się bawić, grać w piłkę, chętnie się uczy. Był radosnym dzieckiem do...
Nie żyje 26-latek. Policja szuka świadków

Na sygnale

Nie żyje 26-latek. Pol...

  Policjanci poszukują świadków wypadku, do jakiego doszło wczoraj, przed godz. 21. na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-lat...
Pomiechówek: Potrącenie na przejeździe kolejowym

Na sygnale

Pomiechówek: Potrąceni...

O godz. 13.18 nowodworscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym w Pomiechówku (DK62). Jak informuje st. asp. Joanna Wielocha, oficer prasowy K...
Warszawska Sky nowym budynkiem widmo na mapie Nowego Dworu?

Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawska Sky nowym b...

Od kilku miesięcy nie ustają plotki dotyczące budowy apartamentowca Warszawska Sky na początku miasta. Dotyczą one głównie tego, że budowa stanęła a cała inwestycja miała rz...
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nastolatek zmarł

Na sygnale

Sprawca uciekł z miejs...

Minął rok od tragicznego wypadku w Cegielni Kosewo, gm. Pomiechówek, w którym zginął 15- letni Sebastian. Podejrzanego Łukasza K. postawiono w stan oskarżenia. Sprawca wypadku z...
Pomózmy Agnieszce wygrać z chorobą!

Nowy Dwór Mazowiecki

Pomózmy Agnieszce wygr...

Agnieszka Wójcik od lat całe serce oddaje dzieciom i młodzieży. Dzisiaj sama potrzebuje wsparcia. Pomóżmy jej wygrać z chorobą! Od ponad 20 lat Agnieszka Wójcik jest nauczyciel...
Policjanci poszukują zaginionego Mariusza Krawczyka

Czosnów

Policjanci poszukują z...

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukują zaginionego 46-letniego Mariusza Krawczyk z miejscowości Łomna Las w gminie Czosnów, który ostatni raz ...