Poczta Polska: od dziś polecone doręczamy do skrzynki

W związku ze zmianą zapisów w Prawie pocztowym, Poczta Polska wprowadza nowe, jeszcze bezpieczniejsze wytyczne dotyczące doręczania przesyłek listowych poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich. Od dzisiaj listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata, natomiast dla przesyłek kurierskich zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru. Wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych  przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz … Czytaj dalej Poczta Polska: od dziś polecone doręczamy do skrzynki